รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน (เผื่อใครต้องการทราบ)

Go down

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน (เผื่อใครต้องการทราบ)

ตั้งหัวข้อ by ploy.15 on Mon Feb 23, 2009 9:21 am

ประสาททางยา
1.ศ.น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (รามา) 2.ศ.น.พ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ศิริราช) 3.ศ.น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (จุฬา) 4.น.พ.ยรรยงค์ ทองเจริญ(กรุงเทพฯ)

ทางเดินอาหาร 1.ศ.น.พ.สุขา คุระทอง (รามา) 2. ร.ศ.น.พ.พินิจ กุลลวณิชย์ (จุฬา) 3.ศ.น.พ.สั จจพันธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (จุฬา) 4. น.พ. เกรียงไกร อัครวงศ์ (สมิติเวช)

เด็ก 1. น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (รามา) 2.พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา (ศิริราช) 3. พ.ญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ (กรุงเทพฯ) 4. น.พ.วิโรจน์ สืบหลิววงศ์ (จุฬา)

ผ่าตัดทั่วไป 1.น.พ.เพรา นิวาตวงศ์ (พร้อมมิตร) 2. น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ (รามา) 3.น.พ.กฤษณ์ จาฏมระ (จุฬา) 4.น.พ.ณรงค์ เลิศอักรมณี(ศิริราช)


สูติกรรม 1. ศ.น.พ.สมหมาย ถุงสุวรรณ์ (ศิริราช) 2.น.พ.ประมวล วีรุตเสน(จุฬา) 3. น.พ.ไพจิตร เจริญขวัญ (ราชวิถี) 4.น.พ.กำแหง จาตุรจินดา(รามา)

ผิวหนัง 1. พ.ญ.ปรียา กุลลวณิชย์(แจ่มจันทร์) 2.พ.อ.น.พ.กฤษฎา ดวงอุไร(พระมงกุฏ) 3. พ.ญ.เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงษ์ (รามา) 4. พ.ญ.พิมลวรรณกฤติกรังสรรค์(สถาบันโรคผิวหนัง)


หู คอ จมูก 1. น.พ.ประพจน์ คล่องสู้ศึก(วิชัยยุทธ) 2. น.พ.ศัลยเวช เลขะณุก(สหการแพทย์) 3. น.พ.คณิต มันตาภรณ์ (รามา) 4.น.พ.ประธาน สูตะบุตร(กรุงเทพฯ) 5. พ.ญ.สุจิตรา ประสานสุข (ศิริราช)


ตา 1. น.พ.ธนัญชัย อติแพทย์ (รามา) 2.น.พ.สมอรรถ พัฒนกำจร (มงกุฎ) 3. น.พ.ประจักษ์ ประจักชเวช (จุฬา) 4.พ.ญ.โสมสราญ วัฒนโชติ(กรุงเทพฯ)


หัวใจและหลอดเลือด 1.น.พ.ศุภชัย ไชธีรพันธุ์(ศิริราช) 2. พ.ญ.พึ่งใจ งามอุโฆษ (จุฬา) 3.น.พ.นิธิ มหานน (ศิริราช)

ไต 1. น.พ.วิศิษฐ์ สิตปรีชา (จุฬา) 2.น.พ.สง่า นิลวรางกุล (ศิริราช) 3. พ.ญ.อุ ษณา ลุวีระ (พระมงกุฎ) 4.น.พ.สุ ชาติ อินทรประสิทธิ์ (รามา)


ปอด 1. น.พ.ยศวี สุขมาลจันทร์(กรุงเทพฯ) 2. น.พ.อรรถ นานา (ศิริราช) 3.น.พ.ประกิจ วาทีสาถกิจ(รามา) 4. น.พ.ประสิทธิ์ กีรติกานน (สมิติเวช)

กระดูก 1. น.พ.เจริญ โชติกวณิชย์ (ศิริราช) 2.น.พ.ไพศาล จันทรพิทักษ์(ภูมิพล) 3. น.พ.ชายธวัช งามอุโฆษ (จุฬา) 4.พลตรีสุปรียา โมคขเวช(พระมงกุฏ)
avatar
ploy.15
จบมัธยม
จบมัธยม

จำนวนข้อความ : 931
Registration date : 19/09/2008

สมุดพกนักเรียน
รหัสประจำตัว: 991512
วิชาโปรด: ภาษาไทย
คะแนนเกียรติยศ:
13/100  (13/100)

ดูข้อมูลส่วนตัว http://ploychompoo82.hi5.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ